Ambulanta

021/511 206
biljavetambulanta@gmail.com

Apoteka

021/511 209
limanpet021@gmail.com

Telefon za hitne slučajeve

065 55 11 206Ambulanta

klinički pregled
program vakcinacije pasa i mačaka
krvne i parazitološke pretrage
hirurške intervencije
porodiljski zahvati
...

Apoteka

medicinski program za životinje od vodećih svetskih proizvođača

Terenska služba

vršimo klinički pregled i vakcinacije Vašeg kućnog ljubimca na Vašoj kućnoj adresi